Advies werkzaamheden waterbehandeling

Voor de installaties t.b.v. de waterbehandeling, inclusief recreatieve elementen, bestaan onze advies werkzaamheden voornamelijk uit de volgende punten:

 • Het maken van bestekken waarin de installaties worden omschreven en de te gebruiken componenten en kwaliteitseisen tot uiting komen.
 • Het maken van P&ID’s (Piping and Instrumentation Diagram) waarop de principes van de installaties tot uiting komen en alle te gebruiken componenten welke ook in de bestekken worden vermeld als symbolen voorkomen.
 • Het maken van leidingschema’s waarop de leiding verlopen met de daarbij horende diameters zijn te zien en waarop opstellingen van de te gebruiken componenten worden aangegeven.
 • Het maken van de benodigde berekeningen welke nodig zijn voor het ontwerpen van de installaties.
 • Het maken van kostenramingen van de installaties.
 • Het bijwonen van besprekingen op de bouwplaatsen.
 • Werkbezoeken maken.
 • Nodige besprekingen uitvoeren met o.a. Provincies en Gemeenten.
 • Het controleren van de werktekeningen en bedieningsvoorschriften welke door de installateurs worden vervaardigd.
 • Het opleveren van de installaties en het maken van een opleveringrapport.
 • Het na verloop van tijd controleren van de installaties op het nakomen van de tijdens de oplevering gemaakte afspraken.

Naast het maken van genoemde documenten, zoals bestekken, P&ID’s  en leidingschema’s, houden wij ons ook bezig met het maken van beoordelingsrapporten voor zowel bestaande als nieuwe zwembadaccommodaties. In de beoordelingsrapporten worden de condities van de installatieonderdelen t.b.v. de waterbehandelingsinstallaties weergegeven zo ook beoordeeld op functionaliteit, veiligheid en getoetst aan de huidige geldende wettelijke bepalingen.

Afhankelijk van o.a. conditie, toegankelijkheid en uitvoering van in bedrijf zijnde installaties t.b.v. de waterbehandeling kunnen wij ook mogelijke oplossingen aanbieden op het gebied van water- en energiebesparing.

Golfslaginstallaties